Nawigacja

Zajęcia dodatkowe

Koło Ekologiczne "Mali Ekolodzy"

Zajęcia koła zainteresowań Mali Ekolodzy"  odbywać się będą w Nadleśnictwie Radziwiłłów w Puszczy Mariańskiej raz w miesiącu . Zajęcia prowadzi Pani Alicja Oskólska we wspólpracy z Panią leśnik Bożeną Walczak .

Sprawozdanie z działalności Klubu Mali Ekolodzy
z Miejskiego Przedszkola nr 5 w Żyrardowie
z realizacji zagadnienia z edukacji ekologicznej
„Leśna Edukacja Dzieci”
i współpracy z Nadleśnictwem Radziwiłłów
w roku szkolnym 2016/2017

Nauczyciel – mgr Alicja Oskólska

Liczba uczestników – 20

Wybrany temat – Leśna Edukacja Dzieci

 

Realizowane działania w ramach wybranej kategorii:

 

Lp.

Data realizacji

Opis

Liczba zaangażowanych dzieci

1.

26.09.2016

§ Zorganizowałam wycieczkę do parku  – szukamy kolorów jesieni, obserwacja przyrody, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;

19

2.

15.09.2016 – 23.09.2016

§  Przeprowadziłam rozmowę na temat „Co to znaczy szanować środowisko i co możemy zrobić, aby ziemia była czysta” z wykorzystaniem serii obrazków sytuacyjnych przedstawiających środowisko naturalne czyste i zanieczyszczone.

§ Dzieci wykonały prace plastyczną na temat „Czysta planeta ziemia” z wykorzystaniem surowców wtórnych.

§ Zapoznałam dzieci z wierszem D. Gellnerowej
pt.: „Co to jest przyroda”.

§ Przeprowadziłam zabawę dydaktyczną
pt.: „Prośba lasu”.

§ Nauczyłam piosenki „Ekoświat”.

20

3.

30.09.2016

§ Zorganizowałam wycieczkę do Nadleśnictwa Radziwiłłów w Puszczy Mariańskiej  na lekcję w lesie pt.: „Paleta leśnej czarodziejki” z udziałem leśnika pani Małgorzaty Walczak – poznawanie i nazywanie drzew, ich owoców i liści (dąb, klon, kasztanowiec, jarzębina). Szukamy kolorów jesieni, przestrzeganie zasad ochrony przyrody.

§ Podczas spaceru po lesie, dzieci przytulały się do swojego drzewa, słuchały co las chce im powiedzieć, badały jakie są składniki ściółki leśnej, sprawdzały jak pachnie kora.

19

 

4.

29.09.2016 – 06.10.2016

§ Zapoznałam dzieci z opowiadaniem E. Frątczak
pt.: „Las – nasz dom”. Ukazanie stosunków złego zachowania się w lesie, wspólne zastanowienie się jak należy temu przeciwdziałać.

§ Przeprowadziłam rozmowę na temat „Jak człowiek zniszczył przyrodę?” – zapoznanie dzieci z pojęciem środowiska (wszystko, co znajduje się wokół nas i ma wpływ na nasze życie. Segregowanie chmurek napisami, co sprzyja, a co nie sprzyja środowisku.

§ Dzieci wykonały pracę plastyczną
nt.: „Moje drzewko”.

19

5.

07.10.2016

§ Zorganizowałam wycieczkę po najbliższej okolicy na temat „Gdzie wyrzucamy śmieci?” – kształtowanie świadomości ekologicznej, umiejętności segregowania odpadów. Zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi recyklingu. Próby wyciągnięcia wniosków. Wyjaśniłam znaczenie słowa - Ekologia.

18

6.

21.10.2016 – 28.10.2016 

§ Zapoznałam z historyjką obrazkową pt.: „Mali strażnicy przyrody” (praca z obrazkiem). Ocena właściwego zachowania dzieci w lesie. Rozmowa na temat właściwego zachowania w lesie (nie hałasujemy, nie straszymy zwierząt, nie śmiecimy).

§ Dzieci wykonały pracę plastyczną nt.: „Dzieci w lesie” z użyciem farb plakatowych i kredek świecowych.

§ Przeprowadziłam zabawę dydaktyczną na temat
„Co możemy zobaczyć w lesie?”. Utrwalenie wiadomości dotyczących środowiska leśnego.

§ Zapoznałam z opowiadaniem Agnieszki Galicy
pt.: „Jesienny las”. Poznanie znaczenia lasów w życiu człowieka.

18

7.

24.11.2016

§ Zorganizowałam wycieczkę do Nadleśnictwa Radziwiłłów w Puszczy Mariańskiej  na lekcję w lesie z udziałem leśnika pt.: „Jak przetrwać zimę? – jak las i jego mieszkańcy przygotowują się do zimy”. Rozwijanie zainteresowań dzieci na temat różnych gatunków zwierząt żyjących w środowisku naturalnym. Kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt. Obserwacja przyrody przygotowującej się do nadchodzącej zimy – poznawanie przyczyn takich zmian.

18

8.

09.12.2016

§ Przeprowadziłam zabawy dydaktyczne pt.: „Zimowe mieszkania zwierząt”. Utrwalenie wiadomości na temat zimowania zwierząt leśnych (niedźwiedź, borsuk, wiewiórka, jeż, sarna, dzik, zając). Kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt.

18

9.

11.01.2017

§ Zorganizowałam wycieczkę do parku – obserwacja przyrody w okresie zimy. Dokarmianie ptaków. Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec ptaków.

18

 

 

10.

12.01.2017

§ Zorganizowałam wycieczkę do Nadleśnictwa Radziwiłłów w Puszczy Mariańskiej  na lekcję w lesie z udziałem leśnika pt.: „Leśna stołówka - zapoznanie z wybranymi gatunkami ptaków zimujących w Polsce – gil, wróbel, sikorka, sroka, wrona.” Rozpoznawanie i nazywanie wybranych gatunków ptaków. Poznawanie jakim pokarmem żywią się ptaki. Kształtowanie opiekuńczej postawy.

§ Zapoznałam dzieci z opowiadaniem Lucyny Krzemienieckiej pt.: „List od krasnala Hałabały” – utrwalenie nazw i wyglądu zwierząt i ptaków mieszkających w lesie.

§ Zapoznałam grupę z treścią utworu Iwony Salach
pt.: „Ptasie gniazda”. Rozpoznawanie różnych rodzajów gniazd ptasich i ich mieszkańców (bocian, skowronek, szpak).

18

11.

24.03.2017

§ Zorganizowałam wycieczkę do Nadleśnictwa Radziwiłłów w Puszczy Mariańskiej  na lekcję w lesie z udziałem leśnika - myśliwego nt.: „Polowanie na ptaki i zwierzęta”. Poznanie wybranych gatunków ptaków i zwierząt, na które można polować. Zapoznanie dzieci z rogiem myśliwskim. Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt.

18

12.

12.04.2017

§ Zorganizowałam wycieczkę do Nadleśnictwa Radziwiłłów w Puszczy Mariańskiej  na lekcję w lesie z udziałem leśnika pt.: „Woda podstawa życia – zapoznanie z wybranymi gatunkami zwierząt, ptaków i owadów mieszkających nad wodą”.

§ Uświadomienie niezbędności wody do życia na ziemi.

§ Kształtowanie postaw proekologicznych.

18

13.

10.05.2017

§ Zorganizowałam pogadankę pt.: „Ochrona przyrody przez leśników” z udziałem leśnika pani Małgorzaty Walczak. Zapoznanie dzieci z różnymi formami ochrony przyrody takich jak: parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, ptaki, zwierzęta i rośliny chronione.

§ Kształtowanie właściwego stosunku do świata przyrody.

§ Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

19

14.

19.05.2017

§ Zorganizowałam wycieczkę do Nadleśnictwa Radziwiłłów w Puszczy Mariańskiej na lekcję w lesie z udziałem leśnika pt.: „Mieszkańcy runa leśnego” - zapoznanie z wyglądem, sposobem życia, dowiadywanie się o ich pożyteczności, przezwyciężanie lęku (owady, pająki, grzyby, rośliny).

Poszerzanie znajomości świata mieszkańców runa leśnego żyjących w naturalnym środowisku - las.

Spacer po lesie - obserwacja mieszkańców runa leśnego. Dzieci wykonały pracę plastyczną - pt. "Mieszkańcy runa" z wykorzystaniem kredek, plasteliny, papieru kolorowego.

19

15.

26.05.2017

§ Zorganizowałam wycieczkę do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego - przejażdżka kolejką. Obserwacja przyrody, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

17

16.

07.06.2017

§ Zorganizowałam spotkanie, z leśnikiem Panią Małgorzatą Walczak z Nadleśnictwa Radziwiłłów w Puszczy Mariańskiej,  pt.: „Właściwe zachowania w lesie”. Celem zajęcia było: zapoznanie dzieci z różnymi formami zachowania się w lesie; kształtowanie wrażliwości i szacunku do otaczającej przyrody; rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych i wyciągania wniosków.

§ Rozmowa na temat „Jak należy zachować się w lesie?”.

§ Oglądanie przez dzieci plansz – ukazujących zachowania zwierząt w lesie.

§ Wykonanie pracy plastycznej na temat
„Na czym polega praca leśnika”.

§ Sentencją do zapamiętania z tego spotkania jest hasło: „Szanujmy las”, a także „Leśnik to przyjaciel lasu i każdego z nas”.

W podsumowaniu tego spotkania, za bardzo dobrze wykonane prace plastyczne oraz wiedzę z edukacji ekologicznej, dzieci otrzymały nagrody w postaci książki pt.: „Jak leśnicy dbają o las?”, zakładki do książek, stemple z sylwetką łosia.

20

17.

17.06.2017

 • Zorganizowałam wycieczkę do Nadleśnictwa Radziwiłłów w Puszczy Mariańskiej  na lekcję w lesie z udziałem leśnika Małgorzaty Walczak pt.: „Las bliżej nas - spędzamy bezpieczne wakacje w lesie”. Zapoznanie z różnymi formami zabaw w lesie oraz sposobami ochrony przyrody. Uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów. Kształtowanie świadomości ekologicznej.
 • Pani leśnik Małgorzata Walczak pochwaliła dzieci za aktywne uczestnictwo podczas zajęć organizowanych cyklicznie w ciągu całego roku szkolnego i nagrodziła dyplomami "Przyjaciel lasu" i pomarańczową opaską odblaskową. Dzieci otrzymały także Dyplom za aktywny udzial w zajęciach z edukacji ekologicznej pt.: "Leśna edukacja dzieci" realizowanych w nadleśnictwie Radziwiłłów w Puszczy Mariańskiej.
 • Na zakończenie spotkania odbyło się ognisko i wspólne pieczenie kiełbasek.

Celem realizacji tej wycieczki było: wzbudzenie zainteresowania otaczającym światem, wdrożenie do szanowania przyrody, uwrażliwienie na jej piękno, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu.

18

 

 

Celem realizacji tego zagadnienia było: kształtowanie więzi dzieci z przyrodą, poznanie podstawowych zasad zachowania się wobec przyrody, utrwalanie nazewnictwa drzew, ptaków, zwierząt, roślin i grzybów;  poznanie jak należy ubierać się przy wyprawie do lasu, utrwalanie zasad zachowania się w lesie, a także uświadomienie dzieciom zależności między człowiekiem i środowiskiem.

 

Realizacja programu w kategorii „Leśna Edukacja Dzieci” miała na celu rozbudzenie zainteresowania u dzieci poprzez pojmowanie, przeżywanie, działanie:

 • środowiskiem przyrodniczym,
 • zagadnieniami edukacji ekologicznej,
 • działaniami na rzecz ochrony na miarę możliwości małego dziecka.

 

Efektem realizacji programu wśród przedszkolaków było:

 • rozumienie konieczności ochrony przyrody i przeciwstawiania się jej niszczeniu,
 • pozyskanie świadomości ekologicznej,
 • wzbogacanie wiedzy o świecie przyrody i sposobności jego ochrony,
 • podejmowanie prac na rzecz ochrony przyrody,
 • pozyskanie zdolności obserwacji oraz dzielenia się spostrzeżeniami,
 • dzieci chętnie przebywają i potrafią właściwie korzystać z naturalnego środowiska,
 • dzieci wiedzą jak dbać o własne zdrowie.

 

 

Sporządziła – Alicja Oskólska

Żyrardów, dn. 27.06.2016 r.

 

 

 

 

Załącznik:

 • dokumentacja fotograficzna;
 • karty wycieczki;
 • dyplom Honorowego Przyjaciela lasu za promocję Polskiej Przyrody;
 • podziękowanie od Nadleśnictwa Radziwiłłów dla Alicji Oskólskiej

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.05.2015

Wycieczka do Nadleśnictwa Radziwiłłów w Puszczy Mariańskiej na lekcję w lesie pt.: "Mieszkańcy runa leśnego" - zapoznanie z wyglądem, sposobem życia. Wdrażanie do szanowania przyrody oraz kulturalnego zachowania się.

27.04.2015

Wycieczka do Nadleśnictwa Radziwiłłów w Puszczy Mariańskiej na lekcję w lesie pt.: "Formy Ochrony Przyrody" - poznanie różnych form ochrony przyrody. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Kształtowanie właściwego stosunku do świata przyrody.

 

16.03.2015

Odbyła się wycieczka do Nadleśnictwa Radziwiłłów w Puszczy Mariańskiej na lekcję w lesie pt.: "Woda podstawa życia - zapoznanie z wybranymi gatunkami zwierząt, ptaków i owadów mieszkających nad wodą". Celem zajęcia było uświadomienie dzieciom niezbędności wody do życia, jak również kształtowanie postaw proekologicznych. Na zakończenie zajęcia dzieci otrzymały od Pani Leśnik Bożeny Walczak karty pracy z poznanymi podczas zajęć sylwetami ptaków, zwierząt i owadów.

 

   

16.02.2015

 

24.11.2014

    

 

27.10.2014 r.

"Paleta leśnej czarodziejki" lekcja w lesie. Poznanie różnych gatunków drzew, kolory jesieni. Przestrzeganie zasad ochrony przyrody, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

    

 

29.09.2014 r. 

Spacer po Bolimowskim Parku Krajobrazowym, obserwacja środowiska przyrodniczego - roślinności i zwierząt. Ustalenie zasad i regół zachowanie podczas zajęć.

    

 

Aktualności

Kontakt

 • Miejskie Przedszkole nr 5 w Żyrardowie
  ul. Leszno 19
  96-300 Żyrardów
 • 46 855-44-48

Galeria zdjęć